linea 22

3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 D5C52172-9028-11EE-98B1-F553DB5095D0 95792FB0-2FA5-11EF-9A80-E880009DA01D 0

KIWI PASSION FRUIT MANGO FLAVOUR BAR AROMA CONCENTRATO 10 ML SUPREM-E

linea 22

5,90 €
3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 66801A10-9028-11EE-80BA-B9281DD67FA6 7150C804-928F-11EE-B3A7-E819655EDA77 0

FUJI MELON FLAVOUR BAR AROMA CONCENTRATO 10 ML SUPREM-E

linea 22

5,90 €
3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 A1AD392A-9027-11EE-ACE4-9EBD055078CA 8B81D4B8-D54F-11EE-97BA-E00B122FAA3E 0

LAMPONE MANGO E LIMONE ICE AROMA 20 ML LINEA 22

linea 22

16,50 €
3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 6BDB35FE-9027-11EE-907E-F523D1737B0A C774B3F8-D4B1-11EE-BE13-B66890A9C25C 0

UVA E MELA ICE AROMA 20 ML LINEA 22

linea 22

16,50 €
3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 444FAAF6-9027-11EE-9EB0-DD748A2D7390 90D7192C-0610-11EF-AB92-D4706DF94B8F 0

TABACCO E MENTOLO AROMA 20 ML LINEA 22

linea 22

16,50 €
3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 10DE65F4-9027-11EE-8D9C-B3AEC4012CF9 21FD06D2-9E83-11EE-BFB4-C9A36A572256 0

TABACCO CREMA E CARAMELLO AROMA 20 ML LINEA 22

linea 22

16,50 €
3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 DBB70C96-9026-11EE-9D60-C3D0660440AE FA8F9290-A495-11EE-93B2-EF53D079108D 0

MASCARPONE E CACAO AROMA 20 ML LINEA 22

linea 22

16,50 €
3X61FED8-6323-11EA-9607-36FAF8CCA495 80445BB6-9026-11EE-97B3-ADA7AD10AD2B 035BA81E-A496-11EE-8B33-97FF88D3D98D 0

PIADINA SQUACQUERONE E CONFETTURA DI PESCA AROMA 20 ML LINEA 22

linea 22

16,50 €